Gå tilbake til:
Du er her:
matjord
MATJORD: Bystyret ber byrådet sikre at kommunens matjordareal opprettholdes. Ved eventuell nedbygging av matjord, må en sikre at matjorden kan gjenbrukes, ved at det kompenseres med opparbeiding av nytt jordbruksareal av tilsvarende kvalitet på andre områder.
Bilde: Nina Blågestad

Vil sikre vern om matjorden

Bystyret vil prioritere vern av matjord og går mot nedbygging av matjord i kommunen.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om sikring av bevaring av matjord i arealplanleggingen til kommunen. Interpellanten mener at norsk selvforsyning er viktigere enn noensinne, og at det haster å verne om den dersom vi fortsatt ønsker oss en fremtid der vi har matjord.  

Bystyret fattet følgende vedtak:

"- Bystyret vil prioritere vern av matjord og går mot nedbygging av matjord i kommunen.

- Bystyret ber byrådet sikre at kommunens matjordareal opprettholdes. Ved eventuell nedbygging av matjord, må en sikre at matjorden kan gjenbrukes, ved at det kompenseres med opparbeiding av nytt jordbruksareal av tilsvarende kvalitet på andre områder. 

- Bystyret ber byrådet innarbeide hvordan Bergen kommune skal legge til rette for karbonlagring i jord i Bergen, i Temaplan for landbruk som skulle bli lagt fram i 2021. "

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret tirsdag 24. mai