Gå tilbake til:
Du er her:

Vil undersøke skader ved bruk av bysykkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om sikkerhet ved bruk av bysykkel.

Interpellanten viser til Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030, som har en visjon og mål om at "Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen" og en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer. Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien.

Interpellanten peker på at det på landsbasis har det vært en negativ utvikling i antall drepte og hardt skadde syklister og spør om hvordan byrådet sikrer at Bergen kommune ivaretar et trygt sykkelmiljø og om det er tilstrekkelige ulykkesstatistikker før og etter innføringen av bysykkel.

Bystyret vedtok interpellantens innstilling:

  • Bystyret ber byrådet tilrettelegge for en undersøkelse tilsvarende den fra Oslo legevakten i 2014 for å lære mer om hvor mange som skader seg, hvordan de skader seg og hvor de skader seg. 

Les interpellasjonen

Les sakene fra bysrtret 17. november