Gå tilbake til:
Du er her:
Mat på sykehjem
STATUS MAT: Bystyret ber byrådet innen 1. juni 2022 levere en statusrapport for Maten servert - Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgssektoren.
Bilde: Andrew Buller

Ber om status for ernæringsarbeid i pleie- og omsorgssektoren

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om ernæringsoppfølging i eldreomsorgen.

Interpellanten peker på at Helsedirektoratet nylig la frem en rapport som viser at andelen sykehjemsbeboere som er underernært øker. Lav bemanning, lite kompetanse og dårlig kvalitet på maten er blant årsakene som trekkes frem. For eldre som bor hjemme står det enda dårligere til, skriver interpellanten. 

Interpellanten viser til kommunens målsettinger i handlingsplanen “Maten servert” - en plan vedtatt av bystyret for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018-2023. Der står det at alle beboere i sykehjem og brukere som mottar pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, skal få vurdert ernæringsstatus og at alle nye brukere av pleie- og omsorgstjenester skal få tilbud om kartlegging og vurdering av ernæringsstatus.

Bystyret vedtok følgende: 

  • Bystyret ber byrådet om å innen 1. juni 2022 levere en statusrapport for Maten servert - Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgssektoren, med presis synliggjøring av ressursbehov og tiltak der dette er nødvendig.

Les interpellasjonen

 Les sakene fra bystyret 24. november