Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått status på handlingsplan mot fattigdom

Bystyret har tatt statusrapport om Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon til orientering.

Handlingsplanen ble vedtatt i bystyret i 2016 og foreslår tiltak for å sikre alle byens innbyggere omsorg, trygghet, verdighet og mulighet til deltakelse. I bystyrevedtaket som ble fattet ved behandlingen av saken ba bystyret om å få en statusmelding 2. hvert år på handlingsplanen.

Statusrapporten viser blant annet at antall mennesker som lever under EU60s definisjon av vedvarende lavinntekt øker. 10 prosent av barna i Bergen vokser opp i familier som er i en slik situasjon. Siden forrige statusrapport har det vært en god utvikling på flere områder med økt aktivitet og gode resultater som det gjøres nærmere rede for i statusrapporten for tiltakene i handlingsplanen.  

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, bortsett fra merknadene 4 og 6.

For detaljer, se protokoll som er klar noen dager etter møtet. 

Les statusrapporten her