Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt prioriteringer for sosialtjenesten

Bystyret har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten for 2019, og vedtatt satsingsområder fremover.

Bystyret vil blant annet arbeide målrettet for å motvirke at barn og unge vokser opp i fattigdom og vil prioritere arbeidet med økt arbeidsdeltagelse og selvstendighet for flyktninger og innvandrere.

I kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten gjøres det rede for den aktuelle situasjonen i sosialtjenesten når det gjelder kostnads- og klientutvikling, utviklingstrekk i de ulike brukergruppene og sentrale utfordringer som sosialtjenesten står ovenfor i tiden fremover. Kunnskapsgrunnlaget prøver også å forklare ulike faktorer som påvirker antall sosialhjelpsmottakere samt sosialhjelpsutbetalinger. 

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

LES OGSÅ: Vil heve sosialhjelpssatsene

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt merknader og sluttet seg til byrådets prioriteringer.  

Bystyret vedtok også et tilleggsforslag  til punkt 2 a): «(…) samt sikre sosialhjelpsmottakere rett til meningsfull og kvalifiserende aktivitet, tilstrekkelig råd, veiledning og oppfølging».

Tilleggsforslag 1: Overholde informasjonsplikten slik at alle kommunens innbyggere er klar over hvilke muligheter og rettigheter de har når det gjelder hjelp fra sosialtjenesten

Tilleggsforslag 3: Bystyret ber byrådet ta kontakt med statlige myndigheter som har ansvaret for at en rekke statlige ytelser er for lave, for å motvirke at personer som er varig eller midlertidig ute av arbeidslivet må tilstås supplerende sosialhjelp.

Les byrådssaken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni