Gå tilbake til:
Du er her:

Nye skjenkeregler på plass

Bystyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for perioden 2020–2024.

Retningslinjene er beskrevet i saksfremstillingens del V, samt i tidligere omtale fra byrådets behandling. Vedtaket omfatter også Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, slik det fremgår av saksfremstillingens del VI. 

serveringssted
VANN OG VIN: Skjenketiden blir ikke utvidet, men det åpnes for at flere typer konsepter kan få skjenkebevilling.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

De nye reglene

  • Det blir ikke endringer i dagens skjenketider.
  • Det gis ikke skjenkeløyver til virksomheter som driver med stripping, toppløsservering eller lignende underholdning som del av driftskonseptet.
  • Det stilles krav om allmenngjort minstelønn på arbeidssteder som tildeles bevilling.
  •  Flere konsepter skal kunne få skjenkebevilling, for eksempel kino på kveldstid.
  • Det skal kunne gis midlertidige tillatelser til skjenking av alkohol i forbindelse på større kulturarrangement og folkefester.
  • Byrom og parker skal fremdeles være alkoholfrie soner, men det åpnes for å gjøre en helhetlig vurdering av om nye byrom som etableres, skal åpnes for skjenking.

Vann på menyen

I et tilleggsforslag presiserer bystyret at det i alle menyer og oppslagstavler med drikkevarer skal opplyses om at springvann er gratis.  

Universell utforming

Bystyret har også vedtatt en merknad om at byrådet skal legge frem en sak hvor det vurderes ulike tiltak for bedre universell utforming av skjenkesteder innen utgangen av 2022.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020

Aktuelt nå:
Tips og råd til smittevern ved serverings- og skjenkesteder i Bergen kommune |
Regler for serveringssteder i Covid 19-forskriften