Gå tilbake til:
Du er her:

Skal bosette 182 flyktninger i 2022

Bergen bystyre har bestemt at Bergen skal bosette 182 flyktninger i 2022, deriblant syv enslige barn på flukt.

Vedtaket er i tråd med det staten har bedt Bergen om å bosette. I tillegg er det forventet å gi familiegjenforening til 30 personer. 

Dersom nasjonale myndigheter anmoder om å øke antall flyktninger, vil bystyret stille seg positivt til at Bergen kommune bosetter disse. 

Bystyret vedtok innstillingen og disse tilleggsforslagene:

  • Bergen kommune må til enhver tid være beredt til å kunne ta imot ofre/flyktninger av humanitære kriser på kort varsel. 
  • Bystyret ber om at byrådet har tett dialog med IMDi for en mer jevn og forutsigbar bosetting gjennom året. Slik vil kommunen være forberedt på bosettingsaktivitet gjennom hele året.
  • Bergen skal bosette flyktninger som kan ha behov for kompleks helserelatert oppfølging. Det krever helsehjelp som faller inn under Senter for migrasjonshelse (SEMI). Bystyret ber derfor byrådet som snarest å avklare SEMI sin funksjon, og før de første flyktningene kommer til byen. 
  • Bystyret ber regjeringen i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger legge til rette for at Norge og Bergen kan ta imot flere kvoteflyktninger. 

Les saksdokumentene.

Les alle sakene fra bystyret 23. februar