Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter opprop om å evakuere barn fra flyktningeleiren Moria

Bystyret har vedtatt en interpellasjon om å støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria".

Interpellanten peker på at situasjonen for menneskene i flyktningeleiren Moria på Levsos er en humanier krise. 

Bystyret følgende interpellasjon: 

1. Bergen bystyre støtter støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’

2. Bergen kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

3. Bystyret ber byrådet legge fremme en sak med vurdering om Bergen skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere flyktningstrømmen.

4. Bergen bystyre krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. 

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 11. mars