Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok ny handlingsplan mot muslimhat

Bystyret har vedtatt ny Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Planen inneholder tiltak som skal både forebygge fremmedfrykt og hat mot muslimer, og som skal hjelpe personer som blir utsatt for diskriminering og hatefulle ytringer.

Hovedkapitlene i planen er “Synliggjøring og dialog, ”Sikkerhet og oppfølging av ofre for diskriminering" og “Opplæring, holdninger og en kunnskapsbasert debatt”. 

Planen legger opp til både sikringsarbeid, skolebesøk og samarbeid mellom Bergen moske og Etat for barn og familie. Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt følgende tilleggsforslag: 

  • Bystyret vil hindre etnisk profilering i politiet. Bystyret ber byrådet ta kontakt med statlige myndigheter for å få bli en del av den nye pilotordningen for registrering av personkontroller som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2022.
  • Bystyret erklærer Bergen som en antirasistisk sone.
  • Bystyret ber om at “Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer” skal distribueres til alle barnehager, skoler og kommunale avdelinger.
  • Bystyret ber byrådet i sin dialog med politiet i Bergen om å følge opp hatytringer og rasistiske kommentarer på internett, på selvstendig grunnlag. Bystyret ber også byrådet om å oppfordre politiet til å aktivt jobbe for å aktivt styrke tilliten i møte med minoritetsungdom.
  • Bystyret ber byrådet i sin dialog med politiet be dem følge opp hatytringer og rasistiske kommentarer på internett, på selvstendig grunnlag. 

Denne merknaden ble også vedtatt: 

  • Bystyret anerkjenner behov for overordnet innsats rundt diskriminering eller krenking av religioner samt “annerledesheter” som blir uglesett. Bystyret støtter alle former for handlinger som jobber imot fremmedfrykt og uverdig behandling på bakgrunn av trosretninger.

Klikk her for å lese dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 26. januar 2022.