Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha bred innsats for studenter i Bergen

Bystyret har fått studentmelding 2020 til behandling, og ber byrådet om å lage en plan med konkrete tiltak for studenter i Bergen.

Gjennom arbeidet med "Student i Bergen - studentmeldingen 2020" har det vært en bred og åpen innspills- og høringsprosess om hvordan det er å være student i Bergen. Meldingen gir et kunnskapsgrunnlag som gir en pekepinn på hvor det senere kan være aktuelt å fremme konkrete tiltak. Les mer om meldingen i tidligere omtale fra byrådet.

student
ARBEID, BOLIG OG PSYKISK HELSE: Bystyret vil ha bred medvirkning og konkrete tiltak for et godt studentliv i Bergen.
Bilde: Nina Johnsen

Vil ha konkrete tiltak

Bystyret ber om at byrådet umiddelbart går i gang med en temaplan for å følge opp punktene i meldingen, og at det legges opp til bred brukerinvolvering i arbeidet. 

Utfordringene og ettervirkningene av koronapandemien skal adresseres i temaplanen. Videre skal planen fremme tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering, motvirke ensomhet samt andre psykiske plager, samt sikre studenter enkel tilgang til informasjon om hjelpetilbud og rettigheter.

Bystyret er også opptatt av at det er tydelig målsetting for arbeidsgiverpolitikk for studenter og nyutdannede, samt at man vurderer incentivordninger for å få bedrifter til å ansette nyutdannede.  Videre at man skisserer konkrete tiltak for å sikre utvikling av flere studentboliger.

Det er ønskelig at man legger opp til et forpliktende samarbeid mellom Bergen Kommune, avdeling idrett, studentidrettsrådet og Sammen Idrett.

Om bystyrets vedtak

Bystyrets vedtok innstillingens punkt 2-6, 8, 9 og 13, samt to nye merknader:

"Bystyret ønsker flere studentboliger i sentrumsnære strøk velkommen. Bystyret ber byrådet være en aktiv støttespiller for Sammen og legge til rette for og bistå dem i å planlegge fremtidige studentboliger."

"Engasjementet i funksjonshemmedes studenter tas med videre i nettverksmøtene kommunen har med Vestland fylkeskommune og med UIB og HVL."

For endelig detaljering av bystyrets vedtak, se protokoll noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken