Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre akuttovernatting for fattige

Bystyret ber byrådet finne et nytt lokale for å sikre at Bergen har et overnattingstilbud for fattige tilreisende som oppholder seg her.

Bystyret fattet følgende under eventuelt i bystyremøtet 24. mai:

“Bystyret er svært bekymret for at det ser ut til at akuttovernattingstilbudet for fattige tilreisende i regi av Kirkens Bymisjon må stenge 1. juni. Bystyret ber byrådet umiddelbart finne et nytt lokale, enten via leie i det private markedet eller i den kommunale bygningsmassen, for å sørge for at byen har et overnattingstilbud for fattige tilreisende som oppholder seg i byen vår.”

Se protokoll noen dager etter møtet for endelig detaljering. 

Les sakene fra bystyret 24. mai.