Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre barns interesser etter barnekonvensjonen

Bystyret i Bergen mener å sende barn ut av landet mot sin vilje kan være et brudd på barnekonvensjonen.

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje.

Interpellanten viser til rapporten «Ikke bare en ferie», en rapport om barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje. I rapporten kom det frem at barn har blitt sendt til utlandet mot sin vilje og blitt utsatt for sterk sosial kontroll, vold, tortur og innlåsing. Forholdene som beskrives av barna selv er uverdig og svært alvorlig. Interpellanten viser også til at det i rapporten kom frem at flere barnevernstjenester har støttet og betalt flybilletter for barn til utlandet.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret i Bergen mener at å sende barn ut av landet mot sin vilje kan være et brudd på barnekonvensjonen. Vi ser at barnekonvensjonen også utfordres i en del saker som berører innvandringsfeltet. Et eksempel dette er at barn tvinges til adskillelse fra en av foreldrene ved at barnet har oppholdstillatelse, mens en av foreldrene mister oppholdstillatelsen og tvinges til å forlate familien. Et annet eksempel vi har sett er barn som er oppvokst i Norge, som tvinges til å forlate landet sammen med foreldrene, mot sin vilje på grunn av feil foreldrene skal ha gjort i søknadsprosesser. I en rapport fra mars i år påpeker NOAS og Redd barna i en rapport at barns rettsvern står svakt i utvisningssaker.

Bystyret i Bergen ber byrådet sende en henstilling til regjeringen om at barnets beste må ligge til grunn i saker som angår barn, i henhold til artikkel 3 i barnekonvensjonen, og at hensynet til barnets beste alltid skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Bystyret ber også om at regjeringen følger anbefalingene i rapporten fra NOAS og Redd barna, for å sikre barns interesser etter barnekonvensjonen, i utvisningssaker.

Les interpellasjonen

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020