Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utrede ny turnusordning for syke- og vernepleiere

Bystyret vil utrede ny turnusordning for sykepleiere, vernepleiere og helsesykepleiere.

Vedtaket er svar på et representantforslag om å utarbeide en strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsesykepleiere.

- Mer tilpasset arbeidet

Bystyret vedtok kun punkt 2 i utvalgets innstilling, og i stedet et nytt tilleggforslag:

“Bystyret ber byrådet gå i dialog med arbeidsorganisasjoner som blant annet Norsk Sykepleierforbund, Delta og Fagforbundet for å utrede ny turnusordning som er mer tilpasset arbeidets intensitet og belastning.”

Språkopplæring

I tillegg vedtok bystyret to nye merknader:

“Bystyret ber byrådet vurdere hvordan personer med utdannelse fra sitt hjemland (for eksempel sykepleierutdannelse) som arbeider i andre stillinger på grunn av manglende språkkompetanse, kan få utvidet språkopplæring.”

“Bergen kommune har nylig iverksatt tiltaket Bergensmodul. Tiltaket krever ikke B1 og hensikten med tiltaket er å hjelpe målgruppen å få seg fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeider. Bystyret ber byrådet vurdere å utvide ordningen til å også omfatte helsefagarbeidere.”

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 24. mai.