Gå tilbake til:
Du er her:

Har valgt løsning for Fyllingsdalen kulturhus

Bystyret har bestemt at Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek planlegges og bygges med kontordel på toppen.

Kulturhuset og kontordelen skal utføres i ett byggetrinn. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende merknad:

“Bystyret ber om at det vurderes om Fyllingsdalen kulturhus kontordel kan brukes som et kontorfellesskap/delt arbeidsplass, i samråd med de fast ansatte. Et slikt alternativ kan gjøre at brukere av kulturhuset kan samles i et kontorfellesskap og ha en fast og fleksibel arbeidsplass.”

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 24. mai.