Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge

Bergen bystyre har vedtatt «Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025». Bystyret ber også byrådet om å sikre Barnas kultursenter egnede lokaler.

Den nye kunstformidlingsplanen viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Hovedmålet i planen er at det profesjonelle kunstfeltet i Bergen skal gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, som gir muligheter for medskaping og deltakelse, undring og refleksjon, og som bidrar til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse.

Kunstformidlingsplanen skal legge til rette for at det profesjonelle kunstlivet i Bergen får tilgang på de verktøyene de trenger for å gjøre kunsten tilgjengelig for et ungt publikum, uten å gå på akkord med kunstneriske visjoner og ambisjoner.

Les også forhåndsomtale fra byrådet

Kunstformidlingsplanen har et budsjettbehov på 3,2 millioner kroner og var opprinnelig lagt til perioden 2019-2024. Utvalg for finans, kultur og næring vedtok i sitt møte å endre planperioden til 2020-2024.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt følgende merknad:

«Barnas kultursenter trenger nye, mer hensiktsmessige og større lokaler for å kunne videreutvikle arbeidet med kunstformidling til barn og unge. Senteret er et sentralt verktøy for kommunen i realiseringen av mål og ambisjoner nedfelt i Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024. Bystyret ber byrådet fremlegge forslag til hvordan Barnas Kultursenter i Bergen Sentrum sikres egnede lokaler.»

Les dokumentene i saken

Byrådet vil gi bergensere mellom null og 19 år enda større muligheter til å oppleve og utøve kunst. Bildet er fra det kreative verkstedet YAS Garasjen i Ytre Arna.
UNG KUNST: Bystyret vil gi bergensere mellom null og 19 år enda større muligheter til å oppleve og utøve kunst. Bildet er fra det kreative verkstedet YAS Garasjen i Ytre Arna.
Nina Blågestad

 

Flere artikler