Gå tilbake til:
Du er her:
veteranskip
VETERANSKIP: Bystyret er positive til nasjonal veteranskipshavn i Bergen og ber byrådet om å være positivt innstilt til fremtidige søknader om overnatting og bevertning på veteranskip om disse søknadene kommer.
Bilde: Nina Blågestad

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Bystyret har fått rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden" til orientering.

Ideen bak veteranskipshavnen er å få til en bedre tilrettelegging for den store flåten av veteranbåter i Bergen, og skape et samlende kraftsenter for de flytende kulturminnene.

Muligheten er utredet i rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden". Rapporten ser nærmere på Vågen, havnen i Bergen Kommunale Kystkultursenter (Sandviken Veteranbåthavn) og havnen ved Gamle Bergen. Disse tre delhavnene skal fremstå samlet utad under merkenavnet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Hver delhavns historie, muligheter og utfordringer er listet opp.

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt merknad 1:

Bystyret ber byrådet om å være positivt innstilt til fremtidige søknader om overnatting og bevertning på veteranskip om disse søknadene kommer. Slik bruk av veteranskip -skissert i planen med fortiden inn i fremtiden, er en glimrende måte å skape aktivitet i Bergen havn, og det skaper kjærkomne inntekter til veteranskipene.»

Bystyret vedtok også to nye merknader i stedet for merknad 2 i innstillingen: 

1. Bystyret ber byrådet aktivt jobbe for at elever i Bergensskolene blir kjent med BNV gjennom undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål i læreplanen. 

2. Bystyret ber byrådet bidra til en god samhandling mellom BNV og fylkeskommunen for å sikre fremtidig kompetanse i den maritime utdanningen innen vedlikehold og restaurering av slike båter. 

  Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. september