Gå tilbake til:
Du er her:

Vil kartlegge kjønnsforskjeller i idretten i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om like muligheter i idretten.

Interpellanten spør om det er nødvendig å iverksette en kartlegging av forskjeller i barneidretten i Bergen for å sikre økt likestilling på tvers av idrettsgrener. 

Bystyret fattet følgende vedtak:

“Bystyret ber byrådet iverksette en egen kartlegging av kjønnsforskjeller i idretten i Bergen, både for bredde- og toppidrett. Kartleggingen bes gjøres i samarbeid med idretten i Bergen, med mål om å sikre like muligheter for deltakelse for barn og unge, så vel som voksne.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 23. februar