Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere midlertidige tiltak for god gjenåpning av samfunnet

Bystyret vil kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig for kultur og idrett, næringsliv og frivillighet, i forbindelse med endelig gjenåpning av samfunnet.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om gjenåpning av samfunnet etter koronatiltak. Interpellanten spør hvordan byrådet stiller seg til en plan for gjenåpning av samfunnet for å sikre at kulturliv og uteliv møtes av en proaktiv, positiv og serviceinnstilt kommune? 

Bystyret vedtok ikke interpellantens forslag til vedtak, men følgende: 

"Bystyret ber byrådet ta initiativ til å kartlegge hvilke ekstraordinære/midlertidige tiltak næringslivet, kulturlivet, idretten og frivilligheten i Bergen mener vil være hensiktsmessige i forbindelse med at de nasjonale restriksjonene fjernes, og samfunnet gjenåpnes".

Les interpellasjonen