Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyremøte
BYBUDSJETTET: På årets siste bystyremøte skal bybudsjett for 2022 og handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025, vedtas. Budsjettdebatten avsluttes med votering cirka klokken 16.45. Etter det forsetter møtet med andre saker.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Les sakene fra bystyret 15. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett 2022 og økonomisk handlingsplan. Av andre saker var trasevalg for Bybanen til og kulturmiljøplan for Bergen.

Bystyrets møte 15. desember startet klokken 10.00. Møtet holdes digitalt på Teams. Se kjøreplan for møtet. 

Følg møtet direkte på web-TV

Du kan følge møtet via bystyrets web-TV

Vedtak

Bymiljø
Barnehage og skole
Kultur og idrett
Helse og omsorg
Økonomi, administrasjon og næring

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett