Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyresalen
DIGITALT MØTE: Møtet arrangeres som fjernmøte og sendes direkte på kommunens web-TV.
Bilde: Nina Blågestad

Les sakene fra bystyret 20. mai

Aktuelle saker er blant annet ny forskrift om husholdningsavfall og straksløsning for sykkel i sentrum.

Bystyrets møte ble arrangert torsdag 20. mai og startet klokken 12.00. Det ble gjennomført som digitalt møte. 
 

På web-TV

Møtet ble sendt på den ordinære web-TV-løsningen. Du kan se møtet i opptak, det blir klart et par dager etter møtet. Se møtet på web-TV
 

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

Bymiljø

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Økonomi, næring og administrasjon

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Slik kan du påvirke

Vedlegg