Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.

Bystyrets møte ble holdt på Scandic Ørnen 20. oktober. 

Fra bystyremøtet 20. oktober på Scandic Ørnen
DIREKTE PÅ WEB-TV: Bystyremøtet startet med finansbyråden Erlend Horn sin presentasjon av byrådets forslag til bybudsjett.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Følg møtet på web-TV direkte

Du kan  følge møtet via web-TV

Se finansbyrådens tale: Talen ligger i starten til dagens bystyresending på web-TV. 


Budsjett og økonomiplan

Møter startet med byrådets fremlegging og overlevering av forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Budsjettdokumentene finner du på budsjettsiden: www.bergen.kommune.no/budsjett


Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.


Vedtak

Barnehage og skole

 

Helse, omsorg og inkludering

 

Bymiljø

 

Administrasjon

Bystyret har også behandlet flere saker om endringer i verv. Se sakslisten i politisk saksarkiv. 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.


Videre på internett

Vedlegg