Bystyresalen. Finansbyråd på talerstolen
Dagens bystyremøte startet med at finanstalen med byråd Per-Arne Hvidsten Larsen. Du kan se talen på web-TV under dagens møte.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Les sakene fra bystyret 21. september

Bystyret har fått byrådets budsjettforslag og økonomiplan for 2023-2026. Av andre saker var kulturplan og bolig for utviklingshemmede, varig vern av Kanadaskogen og drift av kommunale veier.

Bystyrets møte ble holdt onsdag 21. september i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet.

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (lenke åpnes i eget vindu).

Budsjettforslag og økonomiplan

Finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen snakker inn i mikrofon.
FINANSTALEN: – Det er et godt og ansvarlig budsjett vi legger fram i dag, sa finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Møter startet med at byrådet la frem forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Finanstalen kan du se på web-TV. Budsjettdokumentene finner du på bergen.kommune.no/budsjett.
 

Vedtak

Barnehage og skole
Helse og omsorg
Kultur og idrett
Bymiljø

Bystyret har utsatt saken med plan for Naustvegen 28

Økonomi, næring og administrasjon

Sak om endring i avis-abonnement for folkevalgte ble utsatt.

Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: