Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyremøte
SE PÅ WEB-TV: Du kan se møtet på web-TV direkte fra Det gamle Rådhus. Du kan også gå inn på enkeltsaker på strømmingen.
Bilde: Ståle Heiberg Andersen

Les sakene fra bystyret 22. juni

Bystyret har blant annet behandlet årets første tertialrapport, kommunedelplan for Nordhordlandstunnelen, utbyggingsselskap for Dokken, ny forskrift om fritidsfartøy og bystrandforslag på Laksevåg.

Bystyrets møte ble holdt onsdag 22. juni i Det gamle Rådhus.

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (åpnes i eget vindu).

Interpellasjoner

Vedtak

Helse, sosial og omsorg

Kultur og inkludering

Barnehage, skole og idrett

Økonomi, administrasjon og næring

Bymiljø

Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: