Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyret samlet
BYSTYRET SAMLET: Bildet er fra bystyrets møte 24. juni på Terminus. Bystyrets møte 22. september ble avholdt som fjernmøte.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret 22. september

Av aktuelle saker er tiltak for å møte koronapandemien, kommunal planstrategi 2019-2023 og økonomiske perspektiver de neste ti årene.

Møtet ble først utsatt på grunn av innføring av midlertidige smitterestriksjoner., men ble avholdt tirsdag 22. september klokken 12.00 som fjernmøte. 

Direkte på web-TV

Du kan se  bystyremøtet i opptak på web-TV som vanlig. 

Interpellasjoner

Vedtak

Helse, omsorg og inkludering

 

Barnehage og skole

 

Bymiljø

 

 

Kultur og idrett

 

Økonomi og administrasjon

Bystyret har også behandlet flere saker om endringer i verv og rokkeringer i utvalgssammensetninger. Se sakslisten i politisk saksarkiv.

 

Videre på internett

Vedlegg