Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyremøte
SE PÅ WEB-TV: Bystyrets møte sendes direkte på bystyrets web-TV. Ordfører Rune Bakervik leder møtet.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Les sakene fra bystyret 23. februar

Av aktuelle saker er bosetting av flyktninger, forvaltningsplan for Bryggen og oppfølging av gåstrategien for Bergen.

Bystyrets møte 23. februar starter klokken 12.00 og holdes i Terminus Hall. 
 

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV. 
 

Aktuelle saker

Blant sakene som bystyret skal behandle, er  bosetting av flyktninger i 2022, forvaltningsplan for Bryggen og gåstrategi for Bergen. Les mer om dagens saker i forhåndsomtale til bystyret.
 

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.
 

Se også: