Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 24. februar

Aktuelle saker er Boligmelding 2020- 2026, turvei over Landåsfjellet, oppsummering av skissefase for Bybanen fra sentrum til Åsane og rehabilitering av Kulturhuset Danckert Krohn.

Bystyrets møte ble arrangert 24. februar som digitalt møte og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Møtet ble sendt på den ordinære web-TV-løsningen.

Interpellasjoner

Vedtak

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

 

Kultur og idrett

 

Økonomi, næring og administrasjon

Bystyret i Bergen har også enstemmig vedtatt en uttalelse under "Eventuelt". Saken gjelder at regjeringen skal slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt og foreslår å lokalisere den nye virksomheten i Groruddalen i Oslo. Bystyret i Bergen oppfordrer regjeringen om å legge GIEK og Eksportkreditt til Bergen/Vestlandet. Hele uttalelsen vil komme her. 

Bystyret har også vedtatt en rekke endringer i verv i diverse styrer og stiftelser og nyvalg av medlemmer og varamedlemmer til ulike utvalg. Se detaljer i møteplan

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.
 

Videre på internett

Vedlegg