Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyret samlet
BYSTYRET SAMLET: Fra bystyrets møte 24. juni. Du kan se møtet på web-TV også etter det er avholdt.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret 24. juni

Bystyret justerer budsjett etter merutgifter under korona, endrer sosialhjelpsatsene og gir innspill om utvikling av Vestland. Planer for Sædalen og for Store Lungegårdsvann er også vedtatt.

Bystyrets møte var onsdag 24. juni.

Direkte på web-TV

Du kan se møtet på kommunens web-TV (åpne i nytt vindu). Møtet avholdes som fysisk møte i Terminus Hall. Det er åpent for publikum, men med begrenset plass på grunn av smittevernhensyn. 

Interpellasjoner


Vedtak

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi, administrasjon og næring

Bystyret har også behandlet flere saker om endringer i verv. Se sakslisten i politisk saksarkiv. Innstillingene ble vedtatt i sakene 222-230. 

Videre på internett

Vedlegg