Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 24. mars

Bystyret har blant annet behandlet saker om sommerstenging for trafikk over Bryggen og Torget, trasé for Bybanen i Eidsvåg og bosetting av flyktninger i 2021.

Bystyrets møte ble holdt onsdag 24.mars og startet klokken 12.00. Det ble gjennomført som digitalt møte. 

På web-TV

Møtet ble sendt på den ordinære web-TV-løsningen. Oppdak av sendingen blir tilgjengelig noen dager etter møtet. Se møtet på web-TV

Interpellasjoner

Vedtak

Økonomi, næring og administrasjon

Helse og omsorg

Bymiljø

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Eventuelt

Bystyret vedtok også tre saker under eventuelt, se detaljer i protokoll som er klar noen dager etter møtet.   

  • Takk til Oslo
     Bergen bystyre vil på vegne av heile byen rette ei stor takk til Oslo sine innbyggjarar for innsatsen dei har gjort for oss alle over lang tid.
  • Ber regjeringen og Stortinget om å prioritere Ringveg Øst
    Bystyret ber  både Regjeringen og Stortinget om å prioritere Ringveg Øst, delstrekning E39 Vågsbotn-Klauvaneset, i første seksårsperiode i forbindelse med stortingsbehandlingen av NTP.
  • Ber om grunnlag for koronaforskrift
    Bystyret vil påpeike at ved vedtak om svært inngripande tiltak er det ekstra viktig med openheit og god demokratisk praksis. Bystyret ber om at all dokumentasjon som låg til grunn for vedtaket av ny korona-forskrift den 6.11 vert offentleggjort. 

Se også saksregister