Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyresalen
DIGITALT MØTE: Møtet arrangeres som fjernmøte og sendes direkte på kommunens web-TV.
Bilde: Nina Blågestad

Les sakene fra bystyret 28. april

Les omtale av de største sakene og se det du ønsker av debatten på web-TV. Av aktuelle saker er Dokken, tiltak mot strukturell rasisme og innendørs ishall i Slåtthaug Arena.

Bystyrets møte ble holdt onsdag 28. april. Det er gjennomført som digitalt møte. 
 

På web-TV

Møtet ble sendt på den ordinære web-TV-løsningen. Opptak av sendingen blir tilgjengelig noen dager etter møtet. Se møtet på web-TV
 

Interpellasjoner


Vedtak

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Barnehage og skole

Bymiljø

Utsikt mot sjøfronten fra Sandviken
STRATEGI FOR SJØFRONTEN: skal sikre byens og folkenes kontakt med sjøen.
Bilde: Nina Blågestad

Økonomi, administrasjon og næring


Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Slik kan du påvirke

Vedlegg