Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 29. januar

Bystyret ber byrådet følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren. Av andre saker er ny byvekstavtale, nye Kronstad oppveksttun og bydelsvis barnehagedekning i 2020.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 29. januar.

 

Direkte på web-TV

Du kan se bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

 

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

 

Vedtak

Barnehage og skole

 

Kultur og idrett

 

Helse og omsorg

 • Har justert investeringsramme for nye Åsane sykehjem. Sykehjemmet blir 107,3 millioner kroner dyrare enn opprinnelig planlagt, total kostnad 673 millioner kroner. Les mer i tidligere omtale fra byrådet. Bystyret vedtok innstillingen, samt to merknader om henholdsvis begrunnelsen for kostnadsøkning samt en bekymring for kostnadsutviklingen på de store investeringsprosjektene i kommunen. Se protokoll etter møtet for detaljer.

 

Bymiljø

 • Følger opp forslag om giftfri rottebekjempelse. Bystyret vedtok innstillingens punkt 1,2 og 4, og et nytt punkt 3: "Bystyret ber byrådet utarbeide en lokal forskrift om foring av viltdyr i byområdene etter at sentral forskrift er trådt i kraft."

 

Økonomi og administrasjon

 • Har vedtatt reglement for:
  - utvalg for fullmakter og politisk styringssystem 2019–2023
  - foretningsutvalget 2019–2023
  - valgstyret 2019–2023
  - ordfører, varaordfører, ledere og nestledere i bystyreutvalgene og AU-medlemmer
  Innstillingene ble vedtatt i alle saken.
  Se politisk saksarkiv for dokumenter i reglementsakene.
 • Har vedtatt reglement for klagenemnden 2019–2023. Innstillingen ble vedtatt, men med et tillegg til pkt. 1.2: "Nemnden behandler klager på kemnerens behandling av saker etter inkassoloven/skattebetalingsloven og lempingssaker etter eiendomsskatteloven § 28."

 

Eventuelt

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Les sakene fra bystyret 29. januar bilde
DIREKTE: Du kan følge og navigere sak for sak på bystyrets web-TV.
Ashkan Rouzrokh

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg