Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyre møte fra Terminus i 2020
DIREKTE PÅ WEB-TV: Bystyret ble holdt som fysisk møte i Terminus Hall og er tilgjengelig på kommunens web-TV. (Arkivfoto fra 2020)
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret onsdag 16. juni

Av aktuelle saker er kjøp av Akasia-barnehager, ny handlingsplan for Miljøløftet, utvidelse av Bybanen til Spelhaugen og 1. tertialrapport 2021.

Bystyrets møte ble holdt som fysisk møte i Terminus Hall. 

På web-TV

Møtet ble sendt direkte på web-TV, og opptak av sendingen blir tilgjengelig noen dager etter møtet. Se møtet på web-TV

Interpellasjoner


Vedtak

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse, omsorg og inkludering

  • Er orientert om Tillits- og faglighetsreformen. innstillingen ble vedtatt, samt en ny merknad: "Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak som beskriver hvordan hovedavtalen og partssamarbeidet ivaretas og eventuelt styrkes, samt en beskrivelse av samarbeidsorganer mellom tillitsvalgte, ledelse og brukergrupper. Bystyret ber også byrådet om å presentere synspunktene fra de tillitsvalgte i kommunens saksbehandling om våre tjenester."

Bymiljø

Økonomi, næring og administrasjon

  • Har vedtatt internasjonal handlingsplan for Bergen. innstillingen ble vedtatt, samt følgende tilleggsforslag: "Bystyret ber byrådet om å melde Bergen kommune inn i 'The UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights'."

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Slik kan du påvirke

Vedlegg