Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret onsdag 27. og torsdag 28. mai

Av aktuelle saker torsdagen var ønsker om å motta flere mindreårige flyktninger, utredning av bybane-tunnel i sentrum, økt arealnorm for barnehage og plan for nye Eidsvåg skole.

Bystyrets møte var fordelt over to dager, 27. mai og 28. mai, og det ble arrangert som fjernmøte.
 

Teams
Bystyremøtet blir holdt som videokonferanser i Microsoft Teams. Du behøver ikke ha tilgang til Teams for å se overføringene. Klikk på bildet for stor illustrasjon av hvordan du åpner videolenke uten Teams.
 

Se videooverføring

Møtet blir ikke sendt på den ordinære web-TV-løsningen, men gjennom en midlertidig løsning. 


Interpellasjoner - vedtatt onsdag

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.


Vedtak - onsdag og torsdag

Omtaler av nye saker torsdag legges ut øverst under aktuelle tema etter hvert som de vedtas. 

Barnehage og skole

 

Bymiljø

 

Helse, omsorg og inkludering


Økonomi og administrasjon

Kultur, idrett og næring

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.
 

Videre på internett

Vedlegg