Gå tilbake til:
Du er her:

32 millioner til kriserammet restaurant- og utelivsbransje i Bergen

Stortinget vil gi 250 millioner kroner i kompensasjon til lokale næringsliv i kommunene. For Bergen utgjør det 32,14 millioner kroner.

Stortinget skal vedta fordelingen om få dager. Under forutsetning av Stortingets vedtak, vil bystyret at pengene deles ut til restaurant- og utelivsbransjen i Bergen. Støtten skal gis etter prinsipper om likebehandling ut fra objektive kriterier som byrådet vedtar.  

- Så raskt som mulig

- Dette er kjærkomne midler vi vil forsøke å få ut til vårt kriserammede næringsliv så raskt som mulig. De har vært rammet gjennom flere omganger, og trenger all den støtten de kan få for å holde hodet over vannet, sier finansbyråd Erlend Horn.

- Disse midlene løser på ingen måte den krisen de står i, men det er en begynnelse. Vi har fortsatt store forventninger til det staten skal levere av støtteordninger og som blir gjort gjeldende fra over nyttår, tilføyer Horn.  

I tillegg

Tilskuddet kommer i tillegg til andre statlige støtteordninger som Stortinget har vedtatt under koronakrisen. 

Bystyret vedtok byrådets innstilling, samt en ny merknad: "Bystyret understreker at den delen av restaurant- og utelivsbransjen med lokalt eierskap står i en særskilt sårbar situasjon i Bergen. Bystyret ber derfor byrådet etterstrebe at dette blir ivaretatt i kriteriene som byrådet vedtar, jf. pkt. 2, så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende lovverk."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 16. desember