Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om nasjonal og lokal innsats for å hjelpe flere flyktninger

Med utgangspunkt i krisen for flyktningene i Moria-leiren, ber bystyret Norge være pådriver for at Europa tar imot flere flyktninger, og at Bergen også er klar.

Saken var fremmet til eventuelt under bystyrets møte 20. oktober. Bystyret fattet følgende vedtak

Flyktninger på Lesbos
"Bergen kommune må vise ansvar og ta imot flyktninger, men dette haster og må skje fort, " lyder det i bystyrets vedtak.
Bilde: UN Photo / Rick Bajornas

"1) Bergen kommune og Norsk regjering må ta et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra flyktningleiren Moria. Norge må skalere opp arbeidet med å få resten av Europa til å ta inn en større andel, dette gjelder Norge også. 

2) Bergen kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. 

3) Bergen kommune må vise ansvar og ta imot flyktninger, men dette haster og må skje fort. Bystyret forventer at Bergen kommune er klare til å raskt ta imot og bosette flyktninger og migranter fra leirene om en anmodning skulle komme fra staten."

Dokumentene i saken legges under eventuelt

Les sakene fra bystyret 20. oktober