Gå tilbake til:
Du er her:

Ber Vestland fylkeskommune sikre drift av Valestrand-Breistein

Bergen Bystyre henstiller til Vestland fylkeskommune å ta nødvendige grep for å sikre fremtidig drift av sambandet Valestrand Breistein.

Denne saken ble fremmet under eventuelt i bystyrets møte 24. januar. 

Bakgrunn

Ved åpningen av Osterøybroen stoppet offentlig støtte til lokale ferjesamband på Osterøy. Valestrand-Breistein sambandet ble drevet videre på kommersielt grunnlag. Lavt antall reisende under pandemien og høye energipriser har i dag satt selskapet i en krevende situasjon.  

Regionrådet Nordhordland og Nordhordland Næringslag har sendt egne henvendelser til fylkeskommunen og fylkesordfører og anmodet om at fylket skal ta nødvendige grep for å sikre fremtidig drift av sambandet. 

Ferjesambandet gir et nødvendig kollektivtilbud, blant annet for pendlende studenter på Osterøy VGS og Knarvik VGS, samt for lokale bedrifter og næringsliv. Det er også i Bergen kommune sin interesse å ivareta gode kollektivforbindelser til omegnskommunene.

Vedtak

Bystyret fattet følgende vedtak: 

“Bergen Bystyre anerkjenner viktigheten av sambandet Valestrand-Breistein og støtter ønsket fra Osterøy kommune, Regionrådet Nordhordland og Nordhordland Næringslag.”

Se protokoll noen dager etter møtet for endelig detaljering. 

Les sakene fra bystyret 24. mai.