Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen gir 5 millioner til hjelpearbeid i Ukraina

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune gir 5 millioner kroner til Flyktninghjelpen og deres arbeid i forbindelse med krigen i Ukraina.

Bystyret sendte ut en pressemelding om dette 5. mars, og i bystyret onsdag 30. mars ble det fattet endelig vedtak om at pengene blir gitt som et ekstraordinært tilskudd. Les mer om saken i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

“Bystyret ønsker å etablere et vennskapsbysamarbeid med en egnet by i Ukraina, og ber byrådet se på mulighetene for dette. Byrådet må også vurdere hvorvidt en kan forsterke allerede eksisterende samarbeid med byer i Ukraina gjennom etablerte nettverk vi allerede deltar i (Eurocities, 4 byer).”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 30. mars

For mer om bistand i Bergen, se Bergen og Ukraina.