Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport 2021

Bystyret har foretatt budsjettjusteringer etter 1. tertialt, og prioriterer blant annet midler til et pilotprosjekt med gratis SFO og setter mål om direktevalg til bydelsutvalg i 2023.

Tertialrapporten anslår at Bergen kommune i 2021 vil ha 585,7 millioner kroner i kostnader knyttet til koronapandemien. Dette er 261,8 millioner kroner mer enn det som lå til grunn i vedtatt budsjett. Bystyret har også oppjustert budsjettet for tjenesteområder som skole, tjenester til utviklingshemmede, samt behandling og rehabilitering. Les mer om 1. tertialrapport i tidligere omtale fra byrådet

Gratis SFO på 1. trinn ved ti skoler

Bystyret setter av fem millioner kroner til at 1. klassinger ved ti skoler skal få gratis halvdagsplass på SFO fra høsten 2021. De ti skolene er: 

  • Loddefjord skole 
  • Vadmyra skole 
  • Krohnengen skole 
  • Slettebakken skole 
  • Ytre Arna skule 
  • Ny Krohnborg skole 
  • Nygårdslien skole 
  • Lone skole 
  • Olsvik skole 
  • Kjøkkelvik skole 

Planlegger bydelsutvalg fra 2023

Arbeidet med å innføre bydelsutvalg er forsinket under koronasituasjonen, og ved behandlingen av 1. tertialrapport 2021 er nå partiene enige om å opprette prosjektstillinger for å starte det forberedende arbeidet. Målet er å holde direktevalg til bydelsutvalg i 2023. Prosjektstillingene skal også bidra til å videreutvikle arbeidet med innbyggermedvirkning i Bergen.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok innstillingen, samt et tilleggsforslag til punkt 5 i vedtaket (se under) og to nye merknader om henholdsvis SFO og lokaldemokrati. 

Tilleggsforslaget til punkt 5:

"Nytt pkt m) Prosjektstillinger ut 2021 knyttet til lokaldemokrati: 900 000 kr. (16 Administrasjon og fellestjenester) 

Nytt pkt n) Varig styrking av Rask psykisk helsehjelp: 2,5 mill. kr. (03D Psykisk helse) 

Nytt pkt o) Pilot om gratis SFO august-desember 2021: 5 mill. kr. (01B Skole)"

For endelig detaljering av vedtak, se protokoll etter møtet. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 16. juni