Gå tilbake til:
Du er her:

Følger opp innspill om datasikkerhet og personvern

Bystyret har behandlet et representantforslag om datasikkerhet og personvern, som går ut på at kommunen skal sette i gang flere tiltak på feltet.

Les forslaget her

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret viser til byrådets redegjørelse, og ber om at man ved utarbeiding av ny digitaliseringsstrategi og temaplan for informasjonssikkerhet og personvern, nøye vurderer de tema og tiltak som tas opp i representantforslaget. 

 2. Bystyret ber i tillegg byrådet om å legge digitaliseringsstrategien og temaplanen for informasjonssikkerhet og personvern ut på en ekstern høring før byrådet legger frem sin innstilling for bystyret.  

3. Bystyrets organer skal involveres frem mot behandling i bystyret.

4. Bystyret ber om at byrådet avgir saken innen utgangen av 2020"

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020