Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for kjøp av Dikkedokken

Bystyret gir byrådet fullmakt til å gjennomføre kjøpet av AS Dikkedokken for 150,9 millioner kroner.

Aksjekjøpet finansieres ved bruk av 50 millioner kroner fra ubundne kapitalfond, mens resterende beløp dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og vil bli innarbeidet i budsjettet i tråd med dette. 

Les mer om saken i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 30. mars.