Har vedtatt tiltak for dyrevelferd i kommunens anskaffelser

Kommunen vil styrke hensynet til dyrevelferd etter hvert som nye konkurranser blir lyst ut.

Bystyret har fått til orientering en redegjørelse for dagens praksis når det gjelder krav til dyrevelferd i kommunens anskaffelser. I redegjørelsen er det en oversikt over hvilke anskaffelsesområder hvor det blir stilt krav til dyrevelferd. Det er i hovedsak innenfor områdene mat, men kommunen har også slike krav til ullvarer, såper, sjampoer og vaskemidler. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les også tidligere omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november