Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha billigere billetter slik at flere reiser kollektivt

Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med nødvendige parter med mål om å få tiltak som styrker bruk av kollektivtilbudet.

Bystyret foreslår dialog med eksempelvis samordningsrådet for avtalen om mobilitet og kollektiv, Skyss, Vy, fylkeskommune og stat om mulige tiltak. 

Bystyret ber videre om at det særlig vurderes: 

  1. Permanente endringer i takststrukturen og billettyper som stimulerer til økt bruk av kollektivtrafikken. 
  2. Midlertidig betydelig reduksjon av takstene frem til oktober 2022 uten at dette går utover rutetilbudet. 

Saken ble fremmet under eventuelt i bystyrets møte 30. mars, og ble vedtatt. 

Dokumentene i saken vil komme her når protokoll er klar. 

Les sakene fra bystyret 30. mars.