Gå tilbake til:
Du er her:

Resten av bystyremøtet utsatt

På grunn av nye restriksjoner for ansatte i Bergen kommune, ble bystyrets møte 11. mars avbrutt klokken 16.00. Resten av møtet blir avviklet ved en senere anledning. Her er sakene som ble vedtatt:

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 11. mars og startet klokken 12.00.

Utsatt til senere

Klokken 16.00 ble møtet avviklet, på bakgrunn av nye smittestriksjoner for ansatte i Bergen kommune. Siden det er ansatte til stede i bystyrets møte, både fra bystyret og byrådets adminstrasjon, ble ordfører og gruppeledere enige om å avslutte møtet og avholder det i et større og mer egnet lokale, så snart som mulig. 

Direkte på web-TV

Du kan se bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

DIREKTE: Du kan følge og navigere sak for sak på bystyrets web-TV
DIREKTE: Du kan følge og navigere sak for sak på bystyrets web-TV.
Bilde: Andrew Buller

På sakskartet

På møtet skulle bystyret blant annet behandle saker om å sommerstenge Bryggen for biltrafikk, løypemelding for Ekserserhuset og oppfølging av bompengeforliket. Se mer i forhåndsomtalen

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret

Videre på internett

Vedlegg