Gå tilbake til:
Du er her:
Fra bystyremøte på Terminus før sommeren
GOD PLASS: Høstens første fysiske bystyremøte blir på Scandic Ørnen og starter klokken 10.00. (Arkivbildet over er fra Terminus.)
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Sakene til bystyret 20. oktober er klare

Neste bystyremøte starter med at byrådet legger frem forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Av aktuelle saker etter dette er reguleringsplan for Høyegården og Indre Arnavegen.

Bystyremøtet finner sted tirsdag 20. oktober og starter klokken 10.00. 

Følg møtet på web-TV direkte

Du kan  følge møtet via web-TV

Fremleggelse av budsjett og økonomiplan

Møter starter med byrådets fremlegging og overlevering av forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Budsjettdokumentene vil du finne på denne siden når de er publisert: www.bergen.kommune.no/budsjett

På sakskartet

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

 

Økonomi, næring og administrasjon

Bystyret skal også behandle flere saker om endringer i verv. Se sakslisten i politisk saksarkiv. 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Vedlegg