Gå tilbake til:
Du er her:
Byststyresalen
PÅ VIDEO: Ordfører Marte Mjøs Persen leder neste bystyremøte fra en nesten tom bystyresal. Møtet blir gjennomført som videokonferanse.
Bilde: Nina Blågestad

Sakene til bystyret 27. og 28. mai er klare

Aktuelle saker er blant annet uttale til Nasjonal transportplan, statusrapport om plan for rusfeltet og reguleringsplan for nye Eidsvåg skole. Møtet blir gjennomført som videokonferanse.

Bystyremøtet finner sted onsdag 27. og torsdag 28. mai og starter klokken 16.00. 

Følg videokonferansen 

Slik åpner du videolenke dersom du ikke har Teams. Klikk på bildet for stor illustrasjon.
Bystyremøtet blir holdt som videokonferanser i Microsoft Teams. Du behøver ikke ha tilgang til Teams for å se overføringene. Klikk på bildet for stor illustrasjon av hvordan du åpner videolenke uten Teams.
 

Mens koronasituasjonen pågår, holdes bystyremøter som videokonferanser. Her vil du  finne lenker til møtene så snart de er klare.

På sakskartet

 

Barnehage og skole

 

Kultur og idrett

 

Helse og omsorg

 

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Vedlegg