Ber om sak om hvordan CRPD skal implementeres i tjenestene

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Interpellanten påpeker at Bergen er en menneskerettighetsby, men mener at ikke alle innbyggere får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Interpellanten skriver at en av grunnene er at FN-konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) - ikke er innarbeidet i norsk lovverk. 

Interpellanten mener at det kan være viktig å ha med målsettinger om menneskerettigheter for personer med funksjonsnedsettelse i fremtidige kommunale planer og styringsdokumenter og sørge for en koordinator i kommunen med særskilt ansvar for at rettighetene følges.

Interpellanten spør derfor hvordan byrådet vil forplikte seg til å implementere CRPD  i Bergen kommune.

Bystyret fattet følgende vedtak: 
“Bystyret ber byrådet levere sak til bystyret som beskriver hvordan CRPD skal implementeres i kommunens tjeneste”. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 22. november 2023