Ønsker å etablere vennskapsbyavtale med Hebron

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vennskapsbyavtale med Hebron i Palestina.

Interpellanten mener at Bergen kan følge eksemplet til flere norske kommuner som allerede har etablert vennskapsbyavtaler med palestinske byer. Interpellanten vil derfor oppfordre bystyret til å vise solidaritet og enes om å inngå en vennskapsbyavtale med Hebron. 

Interpellanten spør: Hva er byrådets plan og engasjement for å styrke Bergen som en menneskerettighetsby, med særlig vekt på å adressere og respondere på konflikten som påvirker det palestinske folket? 

Bystyret fattet følgende vedtak: 

  • I samsvar med de kriteriene som Bergen bystyre har fastsatt for inngåelse av nye vennskapsbyavtaler, ber Bergen bystyre byrådet om å initiere en dialog med den palestinske byen Hebron for å etablere en intensjonsavtale (Letter of Intent), hvor hensikten er å etablere en vennskapsbyavtale.
  • Bystyret ber byrådet følge opp byrådsleders svar på interpellasjonen, og gi støtte til etablerte humanitære organisasjoner i området.

Les interpellasjonen her

Les sakene fra bystyret onsdag 22. november 2023