Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITÉ FOR OPPVEKST OG KOMITÉ FOR HELSE OG SOSIAL

Seminar om frafall i skolen

Komite for oppvekst og Komite for helse og sosial arrangerer seminar om frafall i skolen. Nesten en av fem elever faller ut av den videregående skolen. Årsakene til frafallet er ulike og mangfoldige, og for de som faller ut av skolen er det økt risiko for helseproblemer, ruslidelser og dårligere levekår senere i livet.

Oppvekstkomiteen og helse- og sosialkomiteen arrangerer et felles seminar for å belyse noen av risikofaktorene som finnes ved frafall i skolen, og for å få lære om hvilke tiltak som kan virke for å redusere frafallet. Det blir korte presentasjoner fra personer som fra hvert sitt ståsted arbeider med frafallsproblematikk. Etter hvert innlegg blir det anledning for komitemedlemmene til å stille spørsmål.

Seminaret holdes mandag 3. februar kl. 14.00-17.30 i Bergen rådhus, møterom 224/225.

Seminaret er gratis og åpent for alle.