Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial sitt arbeid med budsjettforslaget

Komite for helse og sosial avholdt den 9. november et ekstramøte om byrådets forslag til budsjett for 2017 . Til dette møtet var det innkalt en rekke resultatenheter/virksomheter for å gjøre rede for sitt syn på budsjettforslaget. I samme møte var det også en hel del lag og organisasjoner som holdt muntlige innlegg der de redegjorde for sine aktiviteter og behov for budsjettmidler.

Som en innledning til årets budsjettarbeid fikk komiteen i sitt møte 5. oktober en orientering fra byrådene Rebekka Ljosland og Erlend Horn om byrådets forslag til budsjett som gjelder helse- og sosialkomiteens ansvarsområde. I komitemøtet 2. november fremmet de ulike partiene i komiteen sine merknader og forslag til budsjettforslaget. Budsjettbehandlingen i år foregår i flere trinn, og komiteen skal i sitt møte 30. november ta stilling til merknadene og forslagene som ble framsatt i møtet 2. november, og avgi sin anbefaling til budsjettforslaget. De øvrige fagkomiteene kommer med sine anbefalinger samme uke.

Finanskomiteen avgir en samlet innstilling (anbefaling) til bystyret i sitt møte 6. desember, og bystyret vedtar bybudsjettet i sitt møte 14. desember.