Gå tilbake til:
Du er her:

Utfordrende for funksjonshemmede å ta seg frem i Bergen sentrum

Kommunalt råd for funksjonshemmede inviterte to bystyrekomiteer på bytur for å vise hvor utfordrende det er å bevege seg som funksjonshemmet i Bergen sentrum.

Universell utforming var tema da Kommunalt råd for funksjonshemmede møtte komite for helse og sosial i vår. Rådet var ikke fornøyd, og ønsket å vise komiteens medlemmer hvordan det er å bevege seg som funksjonshemmet i Bergen.

Bybefaring

Komite for helse og sosial og komite for miljø og byutvikling har nå vært med på byberfaring.

- Vi håper å få visualisert de utfordringer mange av byens innbyggere og besøkende har ved å bevege seg i Bergen sentrum, sier Svein Nord Kristiansen på vegne av rådet.

Rådet håper med disse befaringene å få politikerne til å sette større fokus på verdien og nytten av god universell utforming.

- Kanskje vi kan få gjennomslag for å få en person i Bergen kommune som har ansvar for universell utforming? følger Kristiansen opp.

Daglige utfordringer

Eksempler på problemstillinger i bybildet:

  • Dårlige eller manglende kontraster for svaksynte i trapper og på åpne plasser
  • Mangel på ledelinjer og oppmerksomhetsfelt
  • Manglende ledemarkering for blindestokk på inngjerdinger ved uteserveringssteder
  • Hindringer i form av skiltsko, -stolper og reklamebukker i gangsoner
  • Ujevn grunn og dårlig vedlikehold av fortau og gangsoner
  • Trappetrinn/høye terskler for å komme inn i butikker, kafeer, restauranter og andre lokaler
  • For korte grønt lys-intervall og for lav lyd ved fotgjengeroverganger

Rådet oppfordrer alle som driver næringsvirksomhet i Bergen å tenke gjennom hvordan de kan tilrettelegge sine fasiliteter bedre for alle kundegrupper.

- Mye kan gjøres med enkle grep. Her er det lov å bruke fantasien, avslutter Kristiansen.