Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for miljø og byutvikling

UTVALG FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2019-2023)

Orientering om byvekstavtale

Tirsdag 14. januar 2020 informerte fylkesmann Lars Sponheim og byråd Thor Håkon Bakke om forslag til byvekstavtale for bergensområdet for 2019-2029.

UTVALG FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2019-2023)

Første møte i nytt utvalg for miljø og byutvikling

Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 7. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget hadde sitt første formøte for muntlige innlegg til sakene på sakskartet tirsdag 5. november.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Fortetting med kvalitet

Komite for miljø og byutvikling fikk i formøte 19. februar 2019 en times orientering om fortetting med kvalitet.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker

Komite for miljø og byutvikling avholdt 18. oktober 2018 høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker i Bergen kommune.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Fellesmøte mellom KMBY og MISA

Torsdag 6. september 2018 ble det avholdt et fellesmøte mellom komite for miljø og byutvikling (KMBY) og utval for miljø og samferdsel (MISA) fra Hordaland fylkeskommune.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Informasjon om status for arbeidet med kommuneplanens arealdel

I sitt formøte den 8. mai 2018 fikk komite for miljø og byutvikling informasjon om status for byrådets arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA).

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Bergen og Omland friluftsråd

10. april 2018 var komite for miljø og byutvikling på besøk hos Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) på Helleneset.

KOMITE FOR MILJØ OG BYTUVIKLING (2015-2019)

Befaring til Haukåsvassdraget

Komite for miljø og byutvikling var 10. april 2018 på befaring til Haukåsvassdraget. Miljøsjef Håvard Bjordal og vassdragsforvalter Ole R. Sandven informerte om viktige faktorer for å få en god og sunn bestand av elvemuslinger.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Rullering av kommuneplanens arealdel

I forkant av komite for miljø og byutvikling sitt møte 5. oktober 2017 informerte byrådsavdeling for byutvikling om byrådets høringsutkast til ny arealdel av kommuneplanen.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Presentasjon av viktige aktører innen natur og friluftsliv

Til komite for miljø og byutvikling sitt formøte 3. oktober 2017 hadde komiteen invitert tre organisasjoner som arbeider innen feltet natur og friluftsliv til å informere om virksomhet sin.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Ungdommens bystyre (UB) i KMBY

I komite for miljø og byutvikling sitt møte 11. mai 2017 presenterte UB sine satsingsområder for 2017 innen feltet byutvikling.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Informasjon om MatVinn i Bergen

I komite for miljø og byutvikling sitt formøte 6. april 2017 informerte Elisabeth Riise Jenssen fra Framtiden i våre hender om MatVinn-prosjektet.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

SpaceLab og byutvikling i Bergen

SpaceLab, som er en del av institutt for geografi ved universitetet i Bergen, kobler forskning på energi, klima og samfunn.

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Strategier for bedre luftkvalitet

Byråd Julie Andersland informerte 29. november om kommunens tre hovedstrategier for bedre luftkvalitet

KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING (2015-2019)

Status for arbeidet med bybane mot Fyllingsdalen

Solveig Mathiesen ved Etat for plan og geodata informerte om status for arbeidet med planlegging av bybane mot Fyllingsdalen.